Yellowtail

$ 4.25

Yellowtail

(Sashimi - 2 pieces)